dinsdag 22 september 2015

Eén jaar Market&Grow


Market & Grow bestaat op 22 september alweer één jaar. Een mooi moment om eens samen met marketeer Bauke Kramer op dit eerste jaar terug te kijken in 12 vragen.

Market & Grow, wat voor een soort bedrijf is het? Wat is de filosofie?
De afzetmarkt ontwikkelt zich snel. Er is veel concurrentie. Tegenwoordig worden er daarom steeds meer eisen gesteld aan kwekerijen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderscheid en klantaanpak. Samenwerking met de klant wordt steeds belangrijker. Er is een toenemende behoefte bij kwekerijen aan een goed inzicht in die afzetmarkt. En een gerichte aanpak van de kansen, die zich voordoen. Bij voorkeur op een onderscheidende wijze! 

Market&Grow helpt kwekers met het neerzetten van een slimme marketingstrategie en ondersteunt  kwekerijen bij de uitvoer ervan. Deze filosofie van Market&Grow is gebaseerd op de marktkansen en afnemerswensen.

Hoe zie jij individuele marketing en hoe coaching?
Individuele marketing wordt steeds belangrijker en is gebaseerd op de wijze waarop jouw kwekerij scoort. Immers, het gaat om het rendement van jouw bedrijf! Individuele marketing start daarom met het bekijken van jouw bedrijf in de afzetmarkt op alle relevante gebieden. Centraal staan de kansen, die je van daaruit kunt oppakken. Met je assortiment, je productlijnen, je klantaanpak en klantkeuzes. Je promotie en je informatie. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Meestal is gericht marktonderzoek nodig bij exporteurs en hun afnemers om je positie  helder te krijgen. Market&Grow gebruikt de inzichten vanuit dit marktonderzoek bij het neerzetten van een goede marketingaanpak voor je kwekerij. En vervolgens coacht Market&Grow kwekers bij de uitvoer van hun marketingaanpak. We realiseren daarmee concrete afzetdoelen. Gezamenlijke kansen aanpakken voor je kwekerij en je klant staan centraal. Market&Grow hanteert alle relevante marketing P’s om je omzet verder te verbeteren!
Hoe ben je op de naam gekomen?
De afzetmarktkansen staan centraal voor je kwekerij. Daarom “Market”.  
"Grow” staat voor de groei in je rendement en daarnaast ook voor de groei van je gewas!

Hoe heb je de start ven Market & Grow ervaren?
Het was super! Meteen vanaf de start is Market&Grow aan de slag gegaan met een aantal mooie opdrachten. Opdrachten die alle facetten van marketing met zich meebrachten en daarmee alle facetten van mijn specialisme. Het is fijn, om daarmee vanuit je eigen bedrijf mee bezig te zijn!

Wat was het leukste van het starten van Market&Grow?
Het leukste was (en is nog steeds) bezig te zijn met kwekerijen en verdere verbetering van hun rendement vanuit een slimme marketingaanpak. Vooral alle vrijheid om dit te kunnen doen vind ik leuk. Vrijheid om dit aan te pakken vanuit een enorme hoeveelheid ervaring en vanuit een scherpe visie.

Wat viel je tegen?
Bij ondernemen horen ook dingen als boekhouding en belasting. Je moet je daar toch goed in verdiepen. Voor mij een totaal nieuw terrein. Dat viel soms tegen, zeker in de begintijd. Er komen veel dingen op je af.

Welke kansen zie jij?
Marketing wordt steeds belangrijker in de sierteelt. Kijk maar bij de afnemer. Stap eens binnen bij een grote cash and carry, kijk bij tuincentra, bloemistenketens of bij retailers. Helemaal niet verrassend, dat sierteeltleveranciers zich steeds meer met marketing moeten bezighouden. Immers de eindklant is ermee bezig en verlangt steeds meer dat je meedenkt en samenwerkt.
En daar liggen meteen de kansen voor Market&Grow!                                                      
Marketing is heel veelzijdig. Positionering van je kwekerij, story telling, promotie, communicatie, assortimentsaanpak, klantfocus, marktinzicht en eindklantaanpak. Allemaal cruciale zaken voor je kwekerij. Daarmee helpt Market&Grow.

Vertel eens wat over je slogan doorzie je markt en groei?
Uitgangspunt van een goede en doeltreffende aanpak is inzicht in je afzetmarkt. Inzicht in kansen in afzetlanden, bij afzetsegmenten en bij eindklanten. En inzicht in de kansen bij exporteurs die hen beleveren. En daarmee inzicht in de wensen die er bestaan richting jouw kwekerij. Het doorzien van je afzetmarkt is de basis om verder te groeien in je rendement.Welke ontwikkeling zie jij voor Market&Grow het komende jaar?
De maatschappij verandert snel momenteel. Goed inzicht hebben in de kansen die veranderingen en bijbehorende trends met zich meebrengen, wordt steeds belangrijker voor kwekers. Daarom organiseert Market&Grow tegenwoordig ook trendwandelingen in Amsterdam en andere grote steden. Inzichten uit een trendwandeling worden vervolgens gekoppeld aan concrete omzetdoelen voor jouw kwekerij en worden gebruikt in je aanpak. Bijvoorbeeld op gebied van innovatie en klantaanpak.

En in de verdere toekomst?
We leven in en wereld die steeds verder internationaliseert. In de verdere  toekomst gaat  Market&Grow daarom ook inhaken op marketingbehoeften bij buitenlandse kwekers. Daarnaast verwacht ik dat de marketingdiensten van Market&Grow ook aangeboden zullen worden aan bijvoorbeeld exporteurs en veredelaars. Ook bij hen bestaat immers de wens om goed en gericht het rendement te verbeteren vanuit een slimme marketingstrategie.
En welke nieuwe diensten kun je al noemen?
De trendwandelingen zijn succesvol gestart en worden verder uitgebouwd.
Daarnaast wordt story telling voor je kwekerij en voor je assortiment steeds belangrijker. Market&Grow gaat daar eindklantgericht op doorpakken voor kwekers.

Afsluitend wil je misschien nog iets kwijt?
Het eerste jaar Market&Grow is succesvoller verlopen dan ik van tevoren had ingeschat. Mijn vele jaren ervaring op gebied van marketingondersteuning, liggen daaraan toch ten grondslag. Het is een prachtige basis voor Market&Grow om de komende jaren verder door te groeien!
Doorzie je markt en groei, kijk voor meer info op mijn site http://www.market-andgrow.nl/Geen opmerkingen:

Een reactie posten