maandag 1 december 2014

Een onderscheidend achtergrondverhaal en de afnemer.Het achtergrondverhaal van je assortiment en je kwekerij kun je opbouwen vanuit een aantal waarden waarvoor je bedrijf staat.
Wist je dat het vrij eenvoudig is om deze waarden te benoemen en vorm te geven? Er bestaan handige methodieken om dit te doen.
Toch blijkt het voor veel kwekers lastig.

Welk onderscheidend verhaal past het beste bij (potentiële) afnemers? Hoe zet je je bedrijf gericht neer bij je doelgroep?

Een helder en onderscheidend achtergrondverhaal geeft duidelijkheid in de afzetmarkt. En het zorgt ervoor dat je kunt opvallen bij de exporteur en zijn eindklanten.
Belangrijk is consequent vanuit je bedrijfswaarden te communiceren, te promoten en te verkopen.
En belangrijk is dit met weinig kosten te doen!

Door passende marketing en gerichte verkoop kun je waarden koppelen aan kansrijke afnemers.

Afnemers die zelf ook vanuit bepaalde waarden communiceren, bieden je daarin volop kansen.

Een mooi voorbeeld daarvan zie je bij Botanic in Frankrijk of bij Life & Garden in België en Nederland.


Market&Grow helpt met het neerzetten van een onderscheidend verhaal vanuit je kwekerij bij afnemers.
En coacht je kwekerij in de afzetmarkt, samenwerkend met exporteurs en hun klanten.

Market&Grow.
Doorzie je markt en groei!

maandag 20 oktober 2014

Het oorspronkelijk product

Inhaken op trends...

Het oorspronkelijk product.
Een trend die past bij hedendaagse hipsters en bij een heleboel andere mensen! 
Een ontwikkeling, die steeds meer wordt opgepikt. Je hebt er niet eens een baard voor nodig!Dat zie je terug bij deze slager...


En bij deze zuivel...Eigenlijk zie je dit thema terug in heel veel branches, kijk maar eens rond bij de hippe Fenix Food Factory in Rotterdam....

Kansen dus voor je sierteeltaanbod.
En dat wordt steeds meer opgepakt vanuit dit thema.
Kom daarom met ideeën vanuit je eigen kwekerij, Je kunt inhaken op deze trend. 
Stem je ideeën af met je exporteur en besteed aandacht aan zijn feed back.
Het bieden van aanschafsuggesties is een prima methode hiervoor! 


Zo kom je gezamenlijk aan de goede invulling, passend bij het segment waarop je actief bent. Je laat daarmee zien dat je de thematiek in de markt volgt en erop inhaakt. 
Daarmee vergroot je afzetkansen vanuit je kwekerij.woensdag 24 september 2014

Aanpak van marktkansen vanuit je kwekerij
Uiteraard volg je vanuit de kwekerij de marktontwikkelingen zo goed mogelijk. Je leest immers de vakbladen, houdt goed de veilinginformatie bij en je hebt je contacten in de markt waardoor je elkaar regelmatig spreekt. En last but not least zie je dagelijks de ontwikkelingen van je omzet.

Veronderstel dat je een assortiment biedt dat zich bevindt in een fase van marktverzadiging. Kwekers zijn doorgaans niet zo blij met dat gegeven. Immers, er zijn veel concurrenten die hetzelfde in de markt aanbieden en er is weinig onderscheid in aanpak richting afnemers. En dat merk je aan de prijsvorming.
Hoe pak je dan op een goede manier de markt aan?

De markt aanpakken doe je door kansgericht te denken en te handelen.

Bij welk afzetsegment past jouw handel eigenlijk het best en waarom? Hoe maak je dat in de markt bekend?
Misschien zijn dat wel de eerste vragen die je beantwoord moet hebben.
Zodat je van daaruit bewust kiest voor focus in de afzetmarkt.
En dus ook scherper naar marktkansen kunt kijken.

Stel je teeltkwaliteit past bij bloemisten, tuincentra en betere bouwmarkten.
Past je klantaanpak vervolgens ook bij deze afnemers?
Klanten hebben hun wensen en eisen.
En tegenwoordig gaat dat veel verder dan alleen het bieden van een passende kwaliteit.
Voldoet je algehele aanpak aan de wensen van klant?

Het maken keuzes en het focussen in een bepaalde afzetmarkt vereist een passende aanpak in die
afzetmarkt.
Ben je in staat goed mee te denken richting de aanpak van een eindklant?
En gebruik je eigen marktinzichten om te komen tot gerichte aanbiedingen op eindklantniveau?
Ben je sparringpartner voor een exporteur in zijn en jouw klantaanpak?
Zo ja, dan zijn dat zaken die je moet vertellen!

Maak bijvoorbeeld eens een actuele bedrijfspresentatie en presenteer dit bij kansrijke exporteurs waar je afzet kan verbreden.
Je kwekerij goed presenteren moet je gericht doen.

Klantgerichte aanpak vereist vragen stellen en afstemming hebben over wensen van je exporteur en zijn eindklant.
Denk aan maatwerk assortimentsbehoeften of wensen voor de aanpak van de webshop. Hier moet je actief mee omgaan.
Denk met je klant mee over de mogelijkheden gedurende seizoenen, aanpak van trends en invulling van lokale feestdagen.
En focus daarmee bewust op bepaalde afnemers.
Vraag door hierover, zodat je echt inzicht krijgt!

En ook klantgericht promoten doe je door in te haken op kansen.
Haak in met ideeën vanuit het achtergrondverhaal van je product.
Zorg dat je op de hoogte bent van relevante eindklantacties en haak actief in met promotiesuggesties. Overigens kunnen sociale media je daarbij prima helpen.

Klantgericht denken en handelen geeft je een voorsprong zodat je de problematiek van een verzadigde markt (en ook trouwens van andere marktstadia) kunt overstijgen en aanpakken.


maandag 25 augustus 2014

Marketinggericht samenwerken.

Door allerlei oorzaken zijn we er nog steeds niet van de economische dip af.
Rendementen staan bij veel kwekers onder druk, diverse sierteeltbedrijven zijn helaas afgevallen. Bedrijven moeten zich met steeds meer onderscheid positioneren, sierteeltbedrijven moeten actief op zoek zijn naar nieuwe afzetmarkten...

Er moet vooral meer worden samengewerkt!
Steeds meer wordt erover gezegd: “samenwerken is het nieuwe concurreren” stelde Westlands burgemeester Sjaak van de Tak kort geleden in het AD Westland.
En al eerder benadrukte Herman de Boon (voorzitter van het VGB) het belang van onderlinge samenwerking in de keten.

Maar hoe geef je samenwerking vanuit je kwekerij nou goed vorm op een wijze waardoor je rendement verder verbetert?
In deze blog wil ik ingaan op betere samenwerking met je exporteur.

Vaak is het handig gewoon te beginnen bij het begin en je af te vragen wat je verkooprelatie is met je exporteur.
In de praktijk zal deze relatie verschillen per klant.
Focus je daarom op een aantal exporteurs waarvan je verwacht dat je daar een omzetverbetering kan realiseren, maak keuzes hierin.

Het loont de moeite je af te vragen op welke gebieden de aanpak naar je exporteur vanuit je kwekerij zou kunnen verbeteren.
Denk daarbij aan alle relevante dingen die te maken hebben met klantgerichtheid.
Hoe is het 1 op 1 contact met je exporteur, en hoe goed denk je mee in de afzet van zijn afnemers, dus de afzet richting de eindklant?

Doorgaans is het zo dat hoe beter de afzetrelatie met je exporteur is, hoe gemakkelijker je kunt afstemmen over de wensen en kansen bij eindklanten voor je kwekerij.En je kunt zelf een forse bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze afzetrelatie. Kom actief met ideeën en denk mee richting kansen voor zijn klant vanuit de kwekerij. Laat zien dat je hebt nagedacht over zijn afzetmarkt.

Zorg ervoor dat je consequent en actief informeert. De informatie die je verstrekt kun je het beste koppelen aan de doelen die je hebt benoemd met je klant. Je kunt bijvoorbeeld richting de ene exporteur vooral je informatie focussen op aanpak van tuincentra vanuit je kwaliteitsassortiment. En bij de andere exporteur ligt de focus vooral op goede invulling van gezamenlijke promotie bij een groothandelaar in Polen. En bij weer andere klant bespreek je klokaanpak in relatie tot zijn directe afname.
Goed informeren over aantallen, beschikbaarheid en schommelingen daarin, spreekt uiteraard vanzelf en moet je zo ie zo communiceren naar je klanten.

Er zullen ongetwijfeld exporteurs zijn waar je een afzetrelatie verder kunt opbouwen.
Marketing kan dan oplossingen bieden.
Gerichte (onderzoeks)gesprekken bij inkopers- en verkopers van exporteurs vormen vaak een bron van nieuwe inzichten voor de kwekerij. Vaak betreft het dingen die je zelf kunt verbeteren maar die momenteel aanleiding zijn voor een exporteur om elders in te kopen.
En door het toepassen van goede marketingtechnieken is helder te krijgen in welke afzetlanden en bij welke eindklanten voor jouw kwekerij extra kansen liggen de komende jaren. En het is helder te krijgen met welke exporteurs je dit het beste kan aanpakken.


En dan komt de samenwerking om de hoek kijken.
Want op het moment dat je zelf vanuit je kwekerij inzicht hebt in de afzetmarkten van je exporteur, ben je een andere gesprekspartner dankzij je marketinggerichtheid. Exporteurs kiezen in toenemende mate voor kwekers die meedenken richting hun afzetmarkten en verwachten ideeën. Ideeën die verder gaan dan alleen assortiment, ideeën die richting geven aan promotionele invulling en de bijbehorende achtergrondinformatie. Ideeën die gebruik maken van sociale media en ideeën die verkoopgericht zijn.

Als je samenwerkt met je exporteur richting zijn eindklant, moet je sparren over ideeën. En gezamenlijk doelen stellen. Je mag van je exporteur inzichten verwachten die ertoe bijdragen dat je idee wordt opgepakt bij de eindklant.
Koppel de verkregen inzichten aan je propositie en kom met concrete voorstellen bij je klant. En leg uit waarom je juist met dit aanbod komt!

Ik realiseer mij goed dat het een hele klus wordt om dit goed te doen vanuit je kwekerij richting meerdere klanten. Hulp krijgen kan geen kwaad. Daarom geeft een goede marketingstrategie richting aan doelgerichte verkoop van je product. Marketing en verkoop horen immers bij elkaar.

Een goede marketingstrategie met een focus op samenwerking, kan je helpen om een gerichte aanpak te ontwikkelen naar kansrijke exporteurs en hun eindklanten.
Vanuit mijn eigen bedrijf, momenteel in oprichting, ga ik kwekers daarmee ondersteunen. 

maandag 30 juni 2014

Het imago van je kwekerij in de markt


Je kunt je afvragen hoe de klant (en de klant van de klant) aankijken tegen je kwekerijbedrijf. Op zich is dit een logische vraag, het geeft immers een vertrekpunt om je aanpak in de afzetmarkt verder te kunnen invullen.
De meeste telers zullen (terecht) hun imago in de markt meteen koppelen aan het product dat wordt geteeld op de kwekerij.
In deze blog laat ik een aantal aspecten de revue passeren die relevant zijn voor je bedrijfsimago.

Te beginnen met betrouwbaarheid.
Betrouwbaarheid heeft natuurlijk alles te maken met de consistente kwaliteit van je product, maar het gaat ook verder dan dat. Hoe kijkt je klant aan tegen je klokgedrag? En wat is het beeld over je communicatie? Op welke inzet kun je altijd rekenen als klant en wat ontbreekt er juist in de ogen van je afnemer?
Zomaar een paar vragen die exporteurs meewegen in het beeld van je betrouwbaarheid en je imago.

Kwaliteit van je product is ook een criterium om je imago in de markt aan te geven. Is je kwaliteit consistent? Hoe wordt er geïnformeerd bij kwaliteitsschommelingen? Welke keuzes maak je in je klokaanpak in relatie tot de kwaliteit van je aanbod? En welke kwaliteit biedt je in de directe handel en waarom? En hoe consequent ben je daarin?
Vragen die van invloed kunnen zijn op de beleving van je kwaliteit in de afzetmarkt en daarmee op je imago.

Wist je dat je imago fors wordt beïnvloed door je klantgerichtheid?
Veel kwekers zullen een bepaald beeld hebben van hun klantgerichtheid omdat er regelmatig contact is met afnemers. De kweker spreekt bijvoorbeeld zelf de afnemer of zijn verkoper doet dit. Maar is dit beeld voldoende om echt te weten wat je imago in de markt is vanuit klantgerichtheid? Hoe kijken kopers die vooral bij de concurrent kopen tegen je bedrijf aan, waarom kopen ze vooral elders? Wat doet een ander beter dan jij? Juist bij je klantgerichtheid spelen wensen die komen vanuit de eindklant. Daarom is het belangrijk om te weten wat de eindklant verwacht. Houdt daarbij rekening dat wensen van eindklanten fors kunnen verschillen, afhankelijk van hun positie in de markt. Retailers hebben andere wensen dan bijvoorbeeld bloemisten en dat verschilt dan ook weer per winkelformule. Het zou zomaar kunnen dat je concurrenten hierin actiever en klantgerichter bezig zijn. En dus beïnvloedt dat je imago in de afzetmarkt.

Innovatief zijn, ook weer zo'n aspect dat je imago fors kan beïnvloeden.
Veel kwekers komen regelmatig met vernieuwd product op de markt, denk daarbij aan een iets andere bladkleur, bladvorm, bloemvorm of tekening. En ja, in eerste instantie levert het betere prijzen op zowel op de klok als via de directe handel. Maar al snel blijken prijzen weer te dalen. Hoe commercieel is zo'n vernieuwing? Een of twee keer zo'n soort introductie en je imago in de markt is beïnvloed.Het is niet mijn bedoeling om alle aspecten te bespreken die je imago beïnvloeden, wel noem ik nog je prijs/kwaliteitsverhouding, je servicegerichtheid, je informatieverstrekking, de wijze waarop je promotie vormgeeft en de manier waarop je inspeelt op de wensen van je afnemers.

Eigenlijk is het erg lastig om een goed beeld te krijgen van je imago in de markt, er zijn gewoonweg teveel aspecten die van invloed zijn. En niet elke exporteur zal volledig vertellen wat hij van je bedrijf vindt.
Dat maakt meteen duidelijk waarom marketing kan helpen, want de klant staat centraal bij het kunnen beantwoorden van vragen omtrent je imago.

Imago kun je helder krijgen door het vanuit een marketingtechniek te onderzoeken.
Feitelijk spreek je over gericht marktonderzoek bij kansrijke exporteurs en hun afnemers: onderzoeksgesprekken die vervolgens benut worden om je imago in de markt goed te benoemen.
Steeds meer kwekers maken gebruik van deze mogelijkheid om daarmee de vervolgstappen in hun aanpak te bepalen. Gericht marktonderzoek als startpunt om verder te komen zoals dat ook gebeurt in heel veel andere branches op deze wereldbol.
Het hier en het nu van je bedrijf in de afzetmarkt vormt daarbij het vertrekpunt.
 

maandag 26 mei 2014

Jungle trend en het verhaal achter je product...


Het thema is alweer een tijdje aan de gang: "Afrika en jungle".
Steeds regelmatiger kom je het tegen in winkels gericht op verschillende doelgroepen.
Een korte impressie hiervan gespot in de Amsterdamse straten.


De Bijenkorf
C&ADe Bijenkorf en C&A, recht tegenover elkaar op het Damrak, gepositioneerd in  verschillende afzetsegmenten. Met ieder een eigen invulling van het Afrikathema. De Bijenkorf is immers meer gericht op een upmarket doelgroep en C&A geeft invulling voor de mainstream consument.
Wat biedt Amsterdam eigenlijk vanuit de sierteelt met deze trend?The Wunderkammer
Laten we eens kijken bij The Wunderkammer in de Kerkstraat.
De Wunderkammer is een one week shop met het oog op flowers en design.
En ja, we zien Afrika en jungle! Een heel fraaie invulling ervan trouwens. Vooral gericht op een doelgroep die wat meer te besteden heeft.


         


Trends, thema's, feestdagen, allerlei momenten in het jaar, ze kunnen verschillen per afzetland. Maar sommige thema's worden breed opgepakt en die bieden extra kansen voor je kwekerij. In het geval van The Wunderkammer is de Afrika trend met fraai, passend assortiment vormgegeven.
Het is geen toeval dat The Wunderkammer pop up stores met wisselende thema's in allerlei Europese steden heeft.
En dat levert ideeën op en het biedt aanschafsuggesties.
Aanschafsuggesties, daar gaat het om.
Kom dus met aanschafsuggesties vanuit je eigen kwekerij, bijvoorbeeld door in te haken op een trend. Stem je ideeën af met je exporteur en besteed aandacht aan zijn feed back. Zo kom je gezamenlijk aan de goede invulling, passend bij de afzetmarkt en het afzetsegment waarop je actief bent. Je laat daarmee zien dat je de thematiek in de afzetmarkt volgt en erop inhaakt. Daarmee vergroot je afzetkansen.
Twee suggesties, passend in de jungletrend?

Jemi WarmoesstraatIk weet zeker dat de vertaalslag vanuit je kwekerij te maken is naar geschikte handel die past in jouw afzetsegment. Toegevoegde waarde begint bij het ontwikkelen van een verhaal achter je product.
Ga op marktbezoek, je hoeft niet eens ver weg!
Kijk eens gericht rond en kom vanuit je winkelbezoek met assortimentssuggesties. Je kunt daarmee gewoon slim inhaken op een bestaande trend die in veel landen kansen biedt.

Gerda's Runstraat
woensdag 7 mei 2014

Marketing en Verkoop.
Deze foto illustreert eigenlijk al dat marketing en verkoop bij elkaar horen.
Op de foto zie je sierteeltproduct netjes bij elkaar geplaatst in een Deense bouwmarkt. Er is een klein beetje nagedacht over de presentatie, het staat immers in elk geval netjes opgesteld.
Maar iedereen kan zien dat het beter kan...

Tja, hoe kun je hierop nou invloed uitoefenen vanuit je kwekerij?

Invloed begint met te begrijpen wat deze bouwmarkt wil bieden aan z'n consumenten en waarom daarvoor wordt gekozen.
Waarom zou je daarover niet gewoon sparren met je exporteur?

Te vaak gebeurt dit niet. Dat heeft te maken met gebrek aan klantgerichtheid vanuit de kwekerij en met te weinig informatieverstrekking vanuit de exporteur.
De verkooprelatie die je hebt vanuit de kwekerij met je exporteur, is daarbij de basis om verder te kunnen. Immers bij een goede open verkooprelatie waarin je tracht samen te werken richting de eindklanten, is het gemakkelijker om over wensen van eindklanten te spreken.

Aan de slag richting de eindklant begint dus met klantgerichter meedenken met je exporteur.
En dus zul je moeten nadenken over deze eindklant. Gelukkig kun je o.a. via het internet al veel van eindklanten opzoeken, maar beter is nog zelf op marktbezoek te gaan en zelf eens te spreken met  bijv. de afdelingschef.
Hierdoor krijg je beter inzicht in de wensen van de eindklant en kun je dit bespreken met de exporteur en mogelijk al met goede ideeën komen. Er ontstaat daardoor meer regie vanuit je kwekerij richting de afzetkansen. En dat bevorderd de verkooprelatie indien de exporteur hier wat mee kan en dus ook gaat doen.

En zo zijn er nog wel een paar dingen die je kunt invullen in de aanpak naar exporteurs om daarmee eindklantgerichter de markt te kunnen aanpakken.

Wat dacht je van een bewustere keuze voor actievere verkoop vanuit de kwekerij naar een aantal geselecteerde exporteurs, die zich richten op eindklanten die goed passen bij jouw kwekerij?
En wat dacht je van gerichter en ook selectiever en consequenter assortimentsinformatie verstrekken aan deze exporteurs in relatie tot mogelijkheden richting hun eindklanten?

En dus moet je goed nadenken over je eindklanten.
Het beste kun je je richten op eindklanten die passen bij je positionering in de markt.


Het benoemen van markten/klanten die passen bij je bedrijf, betekent ook dat er voorkeur ontstaat voor exporteurs die deze markten succesvol bedienen. En dat zijn meteen de exporteurs waarin je vanuit de kwekerij extra energie zou moeten steken.

Zet je bedrijf eens in het zonnetje door een goede bedrijfspresentatie te houden bij deze exporteurs.
Maak enkele goede aanbiedingen die passen bij genoemde eindklant en ga erover sparren met de exporteur en bespreek de verdere wensen.
Nodig betreffende inkoper uit op je kwekerij en vraag meteen of zijn verkoper meekomt.
Zorg dan dat je zo volledig mogelijk bent met het verstrekken van informatie gericht op de wensen van de eindklant.

Probeer te streven naar een goed verkoopplan dat je invult met je exporteur, daarmee behandel je je klant op een samenwerkende wijze.

Het is niet mijn bedoeling in deze blog om volledig te zijn in alles wat je zou kunnen doen.

Wat ik wel probeer te bereiken is dat je nadenkt over marketing en verkoop vanuit je kwekerij!
Aanpak van je eindklant betekent aanpak naar je exporteur vanuit je eigen propositie...

woensdag 16 april 2014

Marketing Experiences
Etalage met Deens design in Kopenhagen
Kopenhagen, een echte designstad waar Scandinavisch design overal te zien is.
Rustige strakke ontwerpen, vaak ook heel functioneel en vaak ingetogen gepresenteerd. Daardoor ook tijdloos en meteen eigentijds.
IKEA, Björn Borg, Volvo, H&M, LEGO en de vele modemerken: Scandinavische producten hebben een verhaal dat past bij het product en dat past bij het beeld dat iedereen heeft van Scandinavië.
Een prachtig voorbeeld van het neerzetten van een eigen onderscheidend gezicht met behulp van gerichte doeltreffende marketing.
In het centrum van Kopenhagen valt dit overal op.

Dus ja, er moeten toch veel bloemenwinkels zijn die meegaan in deze sfeer?


in het centrum van Kopenhagen
weinig sierteeltmarketing
        Of toch niet?


Welke marketingervaringen kunnen we in de sierteelt eigenlijk meenemen uit andere branches?

Ik moet ineens denken aan de tijd dat ik nog bij Honig werkte als marketeer. Honig, je kent vast wel de oranje verpakkingen van de Honig soepen en sauzen. Deze zijn zowat bekend bij elke Nederlander. En dat komt door gerichte marketing vanuit dit merk!
Doelstelling was Honig ook een bekend merk te maken bij horecakoks, een interessante andere doelgroep.
Maar hoe pak je zoiets aan?
Horecakoks moesten klant worden en dat betekende aan de slag gaan vanuit alle marketing P's voor Honig in combinatie met onderzoek naar de wensen van deze doelgroep.
Al snel werd duidelijk dat koks in restaurants niets moeten hebben van Honig, immers dat merk was bedoeld voor gewone consumenten en niet voor professionals! Horecakoks bleken vakmensen die niets moeten hebben van pakjes en zakjes.
Sterker nog, ze maken het gerecht liever zelf.
Het merk Honig bood dus geen ingang bij koks, er moest een nieuw merk komen toegespitst op de wensen van deze doelgroep.
Het zelf maken van gerechten moest centraal staan, evenals het vakmanschap van de kok.
Dat merk werd: "CREATEUR"!
CREATEUR ging geen kant en klare producten bieden maar basisproducten waarmee de kok tijdwinst en kostenbesparing kon realiseren, maar ook zelf zijn vak moest uitoefenen om te komen tot een lekker gerecht.
Heel veel restaurants hebben met CREATEUR als basis hun succes verder kunnen uitbouwen!
Marktonderzoek bij klanten stond centraal om te komen tot een goede marketingstrategie waarin een passende merknaam, een logische productkeuze en een passend verhaal achter het product werd ontwikkeld.

productlijn CREATEUR


Terug naar onze sierteelt, waar marketing steeds meer terrein verovert.
Mijn ervaring is, dat het kwekers steeds duidelijker wordt onderscheidend te zijn ten opzichte van anderen en dat je als kweker moet weten wat je klant wil en waar kansrijke klanten zitten.
Andere branches, zoals in het Honig voorbeeld, doen eerst marktonderzoek en ontwikkelen daarna pas een passend product en een goed verhaal.
Kwekers hebben natuurlijk allang hun aanbod en doen doorgaans niet eerst marktonderzoek voordat er wordt geteeld.
Gelukkig hoeft dat ook niet. Je kunt heel goed bestaand aanbod kansrijker in de markt zetten en daarmee je omzet verhogen!
Marktonderzoek vanuit je kwekerij bij de klant (exporteur en eindklant) vanuit je bestaande aanbod en vanuit je huidige aanpak naar de afzetmarkt, kan enorm helpen om te komen tot een aanpak die je rendement verder verbetert. Marktonderzoek zal je inzicht geven in de verbeterpunten vanuit je kwekerij en de dingen die je succesvoller kunt aanpakken. Je bouwt dan aan je eigen marketingstrategie, een eigen marketingaanpak vanuit de kwekerij die past bij de wensen van de afnemer.

Mijn ervaring, na vele jaren kwekerijbedrijven helpen met het opstellen en uitvoeren van een goede marketingstrategie, is dat de marketingmogelijkheden in de sierteelt niet zo heel anders zijn dan in andere branches.
We hebben natuurlijk geen grote consumentenmerken in de sierteelt, maar de marketingprincipes waar we mee moeten werken zijn ook voor onze branche aan de orde.

Welke achtergrondinfo kun je aanvullend leveren vanuit de kwekerij?