maandag 23 november 2015

Storytelling.

foto: eco chic

Natuurlijk wil je als kweker precies weten wat de kansen bij je klant zijn. Daarom is het belangrijk je afnemers goed te kennen. 
En dat geldt ook andersom, de klant moet kiezen voor je bedrijf en je product. 
Storytelling dus. Het verhaal dat past bij jouw bedrijf en jouw assortiment. 

De consument is veeleisender geworden. Wil meer beleven en is continu op zoek naar verhalen, die binnen zijn of haar levensstijl passen. En dat laten consumenten zien door bepaalde kleding, door wat er wordt gegeten, waar wordt uitgegaan en ook welke planten of bloemen er worden gekocht.

 foto: de vensterbank van een hoofdstedelijk restaurant

Het is dus van belang dat je met je product de taal van je doelgroep spreekt. Via kanalen die passen bij die doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld door promotie in bladen of met een mooie presentatie in een tuincentrum. En dat kan steeds meer op markten en festivals. Of recent bij de aankomst van de goedheiligman in Meppel met Gerbera’s. 
En bijvoorbeeld door groene blogger te betrekken bij je product. Of wat te denken van een workshop, waarin jouw product centraal staat?  Bij diverse hippe bloemenzaken worden al dit soort workshops georganiseerd. Directe interactie met je klant.

  
foto: meer en meer storytelling zie je tijdens events en workshops zoals
"maak je eigen plantenhanger".

Diverse marktsegmenten vragen uiteraard om verschillende aanpak in je verhaal. Ken je de young urban creative? Dat is de opvolger van de hipster!
Lijkt qua uiterlijk op de hipster, maar heeft behoefte aan meer inhoud. De young urban creative wil vooral zelf dingen bedenken en creëren.
En dat is weer goed te weten bij storytelling vanuit jouw bedrijf, want juist deze groep heeft behoefte aan inhoudelijke achtergrondinformatie.

 foto: Steeds meer sierteelt bij retail buiten de groen branche

Storytelling dus. Elk segment heeft zo zijn gevoeligheid voor een bepaald verhaal.
De traditionele doelgroep die bijvoorbeeld tuincentra bezoekt, is ook weer een geheel andere dan de young urban creative. In het tuincentrum treffen we de consument, die met weinig moeite een duidelijke trend wil zien en op ideeën kan worden gebracht. 
Ideeën die inspireren naar verschillende smaken of zelfs al kant en klaar zijn.  

De young urban creative, een groep die in de stad woont, is veel moeilijker te benaderen. Zij willen graag zelf aan het roer staan. Voor deze groep zijn potterie suggesties dan ook niet de manier. Wel het verhaal en mogelijkheden van het toepassen van de plant of bloem. Het gaat om de suggestie, dat deze doelgroep het zelf creëert. De skinny jeans gardeners zijn een voorbeeld van storytelling richting deze groep op de BBC. Duurzaamheid en creativiteit..


 
foto: aankoopsuggesties bij bloemist happy herfst

Een geheel andere doelgroep zijn consumenten zonder groene vingers, maar met budget. Zij eisen kwaliteit en zullen hun waar snel kopen bij de gesorteerde bloemist of via bloemenabonnementen. Denk hierbij aan het nieuwe concept Bloomon of de wijze waarop bloemist Menno Kroon in Amsterdam steeds zijn klanten weet te verrassen. Zoals, inhakend op de happy trend, met kleuren voor de herfst.
Storytelling is een belangrijke component. 
Ken je klant, maar zorg er ook voor dat je klant jou kent.

 foto: zelfgeschikt bloemstukje door foodblogster tijdens event.
Doorzie je markt en groei!

dinsdag 22 september 2015

Eén jaar Market&Grow


Market & Grow bestaat op 22 september alweer één jaar. Een mooi moment om eens samen met marketeer Bauke Kramer op dit eerste jaar terug te kijken in 12 vragen.

Market & Grow, wat voor een soort bedrijf is het? Wat is de filosofie?
De afzetmarkt ontwikkelt zich snel. Er is veel concurrentie. Tegenwoordig worden er daarom steeds meer eisen gesteld aan kwekerijen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderscheid en klantaanpak. Samenwerking met de klant wordt steeds belangrijker. Er is een toenemende behoefte bij kwekerijen aan een goed inzicht in die afzetmarkt. En een gerichte aanpak van de kansen, die zich voordoen. Bij voorkeur op een onderscheidende wijze! 

Market&Grow helpt kwekers met het neerzetten van een slimme marketingstrategie en ondersteunt  kwekerijen bij de uitvoer ervan. Deze filosofie van Market&Grow is gebaseerd op de marktkansen en afnemerswensen.

Hoe zie jij individuele marketing en hoe coaching?
Individuele marketing wordt steeds belangrijker en is gebaseerd op de wijze waarop jouw kwekerij scoort. Immers, het gaat om het rendement van jouw bedrijf! Individuele marketing start daarom met het bekijken van jouw bedrijf in de afzetmarkt op alle relevante gebieden. Centraal staan de kansen, die je van daaruit kunt oppakken. Met je assortiment, je productlijnen, je klantaanpak en klantkeuzes. Je promotie en je informatie. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Meestal is gericht marktonderzoek nodig bij exporteurs en hun afnemers om je positie  helder te krijgen. Market&Grow gebruikt de inzichten vanuit dit marktonderzoek bij het neerzetten van een goede marketingaanpak voor je kwekerij. En vervolgens coacht Market&Grow kwekers bij de uitvoer van hun marketingaanpak. We realiseren daarmee concrete afzetdoelen. Gezamenlijke kansen aanpakken voor je kwekerij en je klant staan centraal. Market&Grow hanteert alle relevante marketing P’s om je omzet verder te verbeteren!
Hoe ben je op de naam gekomen?
De afzetmarktkansen staan centraal voor je kwekerij. Daarom “Market”.  
"Grow” staat voor de groei in je rendement en daarnaast ook voor de groei van je gewas!

Hoe heb je de start ven Market & Grow ervaren?
Het was super! Meteen vanaf de start is Market&Grow aan de slag gegaan met een aantal mooie opdrachten. Opdrachten die alle facetten van marketing met zich meebrachten en daarmee alle facetten van mijn specialisme. Het is fijn, om daarmee vanuit je eigen bedrijf mee bezig te zijn!

Wat was het leukste van het starten van Market&Grow?
Het leukste was (en is nog steeds) bezig te zijn met kwekerijen en verdere verbetering van hun rendement vanuit een slimme marketingaanpak. Vooral alle vrijheid om dit te kunnen doen vind ik leuk. Vrijheid om dit aan te pakken vanuit een enorme hoeveelheid ervaring en vanuit een scherpe visie.

Wat viel je tegen?
Bij ondernemen horen ook dingen als boekhouding en belasting. Je moet je daar toch goed in verdiepen. Voor mij een totaal nieuw terrein. Dat viel soms tegen, zeker in de begintijd. Er komen veel dingen op je af.

Welke kansen zie jij?
Marketing wordt steeds belangrijker in de sierteelt. Kijk maar bij de afnemer. Stap eens binnen bij een grote cash and carry, kijk bij tuincentra, bloemistenketens of bij retailers. Helemaal niet verrassend, dat sierteeltleveranciers zich steeds meer met marketing moeten bezighouden. Immers de eindklant is ermee bezig en verlangt steeds meer dat je meedenkt en samenwerkt.
En daar liggen meteen de kansen voor Market&Grow!                                                      
Marketing is heel veelzijdig. Positionering van je kwekerij, story telling, promotie, communicatie, assortimentsaanpak, klantfocus, marktinzicht en eindklantaanpak. Allemaal cruciale zaken voor je kwekerij. Daarmee helpt Market&Grow.

Vertel eens wat over je slogan doorzie je markt en groei?
Uitgangspunt van een goede en doeltreffende aanpak is inzicht in je afzetmarkt. Inzicht in kansen in afzetlanden, bij afzetsegmenten en bij eindklanten. En inzicht in de kansen bij exporteurs die hen beleveren. En daarmee inzicht in de wensen die er bestaan richting jouw kwekerij. Het doorzien van je afzetmarkt is de basis om verder te groeien in je rendement.Welke ontwikkeling zie jij voor Market&Grow het komende jaar?
De maatschappij verandert snel momenteel. Goed inzicht hebben in de kansen die veranderingen en bijbehorende trends met zich meebrengen, wordt steeds belangrijker voor kwekers. Daarom organiseert Market&Grow tegenwoordig ook trendwandelingen in Amsterdam en andere grote steden. Inzichten uit een trendwandeling worden vervolgens gekoppeld aan concrete omzetdoelen voor jouw kwekerij en worden gebruikt in je aanpak. Bijvoorbeeld op gebied van innovatie en klantaanpak.

En in de verdere toekomst?
We leven in en wereld die steeds verder internationaliseert. In de verdere  toekomst gaat  Market&Grow daarom ook inhaken op marketingbehoeften bij buitenlandse kwekers. Daarnaast verwacht ik dat de marketingdiensten van Market&Grow ook aangeboden zullen worden aan bijvoorbeeld exporteurs en veredelaars. Ook bij hen bestaat immers de wens om goed en gericht het rendement te verbeteren vanuit een slimme marketingstrategie.
En welke nieuwe diensten kun je al noemen?
De trendwandelingen zijn succesvol gestart en worden verder uitgebouwd.
Daarnaast wordt story telling voor je kwekerij en voor je assortiment steeds belangrijker. Market&Grow gaat daar eindklantgericht op doorpakken voor kwekers.

Afsluitend wil je misschien nog iets kwijt?
Het eerste jaar Market&Grow is succesvoller verlopen dan ik van tevoren had ingeschat. Mijn vele jaren ervaring op gebied van marketingondersteuning, liggen daaraan toch ten grondslag. Het is een prachtige basis voor Market&Grow om de komende jaren verder door te groeien!
Doorzie je markt en groei, kijk voor meer info op mijn site http://www.market-andgrow.nl/woensdag 22 juli 2015

Trendwandeling Market&Grow

Steden veranderen snel, de samenstelling van de bevolking verandert...
De stad is in trek bij hoogopgeleide jongeren. Jongeren die graag een concessie doen aan het wonen in een kleinere ruimte. 
Daarvoor in ruil kunnen zij full force deelnemen aan het nieuwe elan van de stad. Met koffietentjes, werkplekken buitenshuis, conceptstores, urban gardening en veel sociale contacten. 
Een voorbeeld van deze gentrification is te vinden in de Amsterdamse Kinkerbuurt. 
Een mooi voorbeeld om ook als kweker je licht op te steken. Niet alleen op het gebied van groen, maar ook van de veranderende consument. 

Je ziet de trends in deze voormalige volksbuurt, aan de hand van een aantal winkels op het gebied van groen, food en horeca. Met als hoogtepunt de Foodhallen West, die het vliegwiel zijn geworden van de snelle veranderingen. 
Van volksbuurt naar hipsterwijk.


Urban gardening.
Een nieuwe trend is groen op je dak, binnentuintje of balkon. Er is een verschuiving in vraag van één jarig bloeiend naar groene planten en eetbaar groen. Assortiment van grote groene kamerplanten als object en hanging green walls. Gaat steeds meer terugkomen.Etnische producten.
Nederlanders reizen steeds meer en verder  We eten steeds meer over de grens. Niets is te gek.  Met name de kookboeken van Ottolenghi uit Londen veroorzaakten een run op speciale kruiden en ingrediënten. Kansen voor etnische ondernemers.  Zij kunnen profiteren van de belangstelling van de nieuwe bewoners in deze buurt.


Het ambacht maakt een comeback.
Speciale bieren. Het schap met de Heinekens is passé. De jonge stadsbewoner drinkt weer cocktails en vooral het aantal bierwinkels en brouwerijen groeit gestaag. Net zoals de koffietentjes, sapbarren en easy en gezonde eetwaar. Passend bij de doelgroep.


De conceptstore.
Inspelend op de vraag van jonge mensen naar origineel product. Je bent wat je koopt van designers. Kleding, interieur en planten. Dit soort lokale conceptstores vind je in de hele stad. Zij zijn het antwoord op het verdwijnende lokale warenhuis. Met labels als O Green in planten.


Grote ketens starten buurtwinkels.
De buurt Praxis. Er wordt veel zelf verbouwd. Mensen hebben vaak geen auto meer. Aanleiding om weer een Praxis om de hoek te openen. Voor al die kleine last minute dingen. Het blijven toch altijd oude woningen, waar altijd wat te klussen valt. Randassortiment planten en balkon- spullen.


Hallen West, herbestemming van een oude tram remise.
De remise is letterlijk in oude glorie hersteld. Met ruimte voor een bioscoop, een foodhall,  restaurants en bibliotheek met werkplekken. Eromheen worden appartementen in het luxere segment gebouwd. 
In de foodhallen vind je een coöperatie van ondernemers, die de mogelijkheid bieden een hippe snack of maaltijd bij hun stalletje te kopen en onder het genot van een drankje (centrale bar) op te peuzelen. Handig voor als je naar de film gaat.
In deze hallen wordt ook elke zaterdag een zogenaamde Indiemarkt gehouden met lokale producten. Plant-ideeën tref je in een stand van Pika plant.


Luxe hotel in oude hallen.
Het Hallen hotel, Dutch design, hippe groene planten en kunst in relaxte omgeving. Ver weg van de stad als je binnen bent. Hoog in de markt gezet. Gewaagd voor een volksbuurt.


De Wildernis, een geheel nieuwe conceptstore voor hipsters met groene vingers. 

Zo laten de stadsontwikkelingen zien dat er heel veel kansen liggen voor het assortiment van kwekers in deze buurt.  Nieuwe vormen, nieuwe wensen. Andere vormgeving.

Kom het eens doelgericht voor jouw kwekerij bekijken tijdens de speciale trendwandelingen, die Market&Grow organiseert in Amsterdam. 

Doorzie je markt en groei!zaterdag 30 mei 2015

Doorzie de Franse markt en groei!
Market&Grow onderzoekt met grote regelmaat de afzetkansen voor kwekers. 
Vaak gebeurt dit bij exporteurs. En vaak ook bij de eindklant.

Daarom gaat Market&Grow regelmatig op marktbezoek.
Doorgaans staan bij de marktbezoeken landen centraal waar opdrachtgevers van Market&Grow hun rendement willen verbeteren. 
Reden genoeg voor een marktbezoek aan de eindafnemers in Frankrijk. 

Bij de veiling van Hyères, in verschillende tuincentra, hypermarchés of detailhandel. 
Om up to date te blijven met de kansen en wensen bij afnemers in dit land. 
Zo blijf je voorop lopen.

In Frankrijk zijn diverse voorbeelden te vinden van de invulling van het assortiment, de promotie en samenwerking. Veel nieuwe kansen voor Nederlandse kwekerijbedrijven kunnen worden gesignaleerd.

Onder de noemer Végétalis bundelden enkele lokale tuincentra/ kwekerijbedrijven hun krachten om te komen tot een duidelijke propositie richting de eindconsument.
Lelietjes van dalen voor de oudere traditionele doelgroep en eetbaar goed voor de jongere “hipster” generatie. 

Je ziet een uitbreiding van het assortiment naar meer product- en doelgroepen. Het lokaal product  is niet alleen meer leidend. Beleving voor de consument staat centraal.
Er is ook veel te beleven bij de Zuid Franse detailhandel. Zij richten zich op kwaliteit, op design en een chiquere doelgroep. Hierbij telt de kwaliteit, prijs is minder een leidraad. Deze detailhandel is prominent aan de Zuidkust aanwezig.


Een geheel andere aanpak zie je bij een lokaal tuincentrum bij Fréjus. Zij bieden een breed assortiment van lokaal geproduceerde handel, met daarnaast een groeiend assortiment vanuit Nederlandse kwekerij bedrijven. 
Er werd zelfs product van een opdrachtgever van Market& Grow gespot. 
En men sprak Nederlands in dit tuincentrum, maar dat terzijde.


In het Noordoosten van Frankrijk is sinds het najaar van 2014 een enorm complex verrezen met flagshipstores op het gebied van kleding, sport, en op het gebied van sierteelt!
Ook hier staat beleving centraal, ingevuld vanuit een heldere formule.

In dit nieuwe complex dat “The Wave” heet bevindt zich de toonaangevende vestiging van Truffaut. Met een indeling van assortiment in doelgroepen. En duidelijke achtergrond informatie over het product, inhakend op allerlei thematiek.
Een breed assortiment, met duidelijke productpresentaties, sferen en stijlen.
Dankzij goede aanschafsuggesties vind de consument makkelijk zijn weg. 
En komt op de goede ideeën.


De Franse markt is volop in beweging. 
Er wordt steeds meer invulling gegeven vanuit conceptdenken. En er is steeds meer samenwerking in de keten in de aanpak naar de consument. 
Er is belangstelling voor kwalitatief product, er wordt geïnvesteerd in promotie richting de eindklant.
Om zodoende succesvol in te haken op de snel veranderende consumentenwensen.

En voor de Fransen is het bezoeken van groene detailisten steeds meer een uitje voor elke doelgroep geworden. Er valt immers genoeg te beleven! Kansen te over dus voor Nederlandse kwekers. 

Doorzie deze markt en groei.

dinsdag 31 maart 2015

Lente vol nieuwe geluiden. foto: traditionele paasdisplay


We naderen al weer Pasen. Het voorjaarsfeest op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Een feestdag met veel betekenissen, in vele hoedanigheden en gevierd op verschillende momenten. Pasen is een lentefeest en bij uitstek een feest waarin de nieuwe groei en bloei centraal staat. Daar haakt de sierteelt al jaren op in. Nieuw en fris staat voorop.

 foto: paasstukje nieuwe stijl

In West Europa domineert de kleur geel als symbool voor de opkomende zon, het groen is fris en jong leven voert de boventoon. 
In andere delen van Europa is de dominante paaskleur rood (zoals de Balkanlanden en Rusland).
Maar gemeen hebben alle paastradities dat het een nieuwe lente met een nieuw geluid is. 
Vrij vertaald een nieuw seizoen!

 foto: nieuwe paaskleuren

Er hangen deze lente ook nieuwe ontwikkelingen in de lucht.
Waar zie je dat aan?  Het geel wordt langzamerhand ingehaald door de robuuste natuurtrend in gedekte tinten of de happy trend met fellere kleuren als roze, mintgroen en aquatinten. 
Het geel lijkt zijn dominantie te verliezen. Dat kan gevolgen hebben voor de keuze van je teelt, maar biedt meteen ook kansen na Pasen. Een mogelijkheid om het voorjaarsgevoel langer aan te houden.

 foto: retailers zetten in op voorjaar

Een tweede ontwikkeling is dat retailers afstappen van Pasen als uniek verkoopmoment, maar overschakelen op het bredere lente thema. Met ideeën voor buiten picknicks, de natuur naar binnen halen en eigen teelt. Andere retailers daarentegen houden vast aan het traditionele familiegevoel. Hierin kun je als kweker keuzes maken in de benadering van je eindklant.

 foto: aardetintenKansen te over om het piekmoment van  Pasen te integreren in een breder assortiment voor het hele voorjaar. `
Doorzie je markt en groei.

dank Gereons Eatery & Winery voor de trendsuggesties.

maandag 2 maart 2015

Plant op je werkplek
Inhaken op de thematiek waarmee je eindklant bezig is.
Een mooi voorbeeld daarvan zie je momenteel bij de tuincentra van Life&Garden!


Thema: "zet een plant op je werkplek"
Met leuke promotie rondom de voordelen van groen in je werkomgeving.
Met mooie, passende suggesties in de winkels.

Inhaken vanuit je kwekerij biedt kansen.
Kansen die je aanpakt en invult samen met je exporteur en zijn eindklant.

Vanuit een doordachte marketingstrategie uiteraard.
Zodat je van tevoren weet wat je gaat doen bij welke eindklant. En waarom je dat doet!

Een marketingaanpak die is ontwikkeld in lijn met de kansen bij je afnemers.
Een marketingaanpak die goed aansluit bij hun wensen.Maar vooral ook in lijn is met je eigen commerciële doelen.
En gebruik makend van de sterkten die je als kwekerijbedrijf biedt in de afzetmarkt.

Want pas dan kun je doelgericht vanuit een passende propositie je marktpositie versterken!

dinsdag 10 februari 2015

Je hoes en je positionering

Dat er verschillend wordt omgegaan met hoezen, dat wisten we.

Maar hoe zorg je ervoor dat je hoes van meerwaarde is voor je klantaanpak? Welke bijdrage levert je hoes aan een hogere omzet?
En bij welke afnemers kun je dat het beste oppakken en hoe doe je dat?

Een hoes is een onderdeel van het gezicht dat je wilt neerzetten in de markt.
Het maakt deel uit van een bredere aanpak vanuit je kwekerij.
Een hoes moet passen in marktgerichte keuzes die je maakt samen met je afnemers.

En waarmee je een propositie koppelt aan kansen bij afnemers.

Een hoes moet ondersteunend werken in je aanpak. Naast bescherming van je product kan het een goede promotionele functie hebben.
Je moet daarom weten wat de wensen van je afnemers zijn.
Niet elke plantenexporteur zit te wachten op bedrukte plantenhoezen. Vaak gaan de hoezen in de winkel er gewoon af.
Maar vaak ook heeft een goede herkenbare hoes wel degelijk meerwaarde voor exporteur en eindklant.
Zorg er daarom voor, dat je weet bij welke eindklant een goede bedrukte hoes bijdraagt aan je positionering.
Omdat het past in de aanpak van je exporteur naar zijn afnemers. 
Doorzie je markt en groei!

Op de foto zie je hoe het niet moet in je presentatie.
Meer weten hoe het wel kan? Market&Grow, 06-46234445vrijdag 23 januari 2015

Wat moet je vooraf weten?

Afzetkansen aanpakken bij een exporteur waar je nog weinig zaken mee doet.
Je maakt de beste kansen als je start met kennis en inzicht.
Waarom passen deze exporteur en deze eindklant bij jouw bedrijf?
Welk beeld heeft deze afnemer van je kwekerij?
Wat kun je bieden vanuit jouw bedrijf om zijn afzet te vergroten?
En welk onderscheid bied je dan?
Welke eindklanten passen dan het beste bij je propositie?

Eigenlijk zijn dit vragen die je vooraf moet stellen.

Gericht marktonderzoek bij exporteurs en hun afnemers, helpt je enorm om de gewenste inzichten te verkrijgen. Zodat je met precies de goede ideeën op betreffende exporteur kunt afstappen.
Wedden dat je dan een afzetlijn kunt gaan starten?

Meer weten?
Market&Grow 06-46234445maandag 5 januari 2015

Kerstboom eruit!

De kerstboom is weg. Tijd voor groene kamerplanten!Natuurlijk vestig je zo goed mogelijk de aandacht op het product vanuit je kwekerij.
Door bijvoorbeeld de luchtzuiverende werking van groene planten te promoten....

Mooie algemene promotie voor je handel!

Maar is dat voldoende? Ben je onderscheidend genoeg? En ontstaat er dan voorkeur voor jouw bedrijf in de handel?
Of gaat het toch weer vooral over de prijs van je aanbod?
Onderscheid ontwikkel vanuit eigenheid. Eigenheid van je assortiment en van je bedrijf.
En vanuit de relevantie van je aanbod ten opzichte van de rest.

Deze dingen kun je heel goed laten zien aan de hand van je kernwaarden.
Kernwaarden die je kunt benoemen.
Waarden, die je een onderscheidend gezicht kunnen geven in de handel!

Wist je dat je met goed zichtbaar onderscheid in de markt veel kunt bereiken?

Daarom kun je het best algemene promotie koppelen aan de eigenheid van je product en je bedrijf!
Luchtzuivering is goed, maar nog beter als je het gerichter koppelt aan extra omzetkansen voor jouw tuin!

Want dan combineer je de goede zaken. Zodat je exporteur en zijn eindklanten gericht vragen naar jouw product.

Het benoemen van je kernwaarden en het vormgeven ervan hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn.
Market&Grow hanteert een beproefde aanpak!

Wil je meer weten hierover?
Neem dan gerust even contact op met Market&Grow 06-46234445