maandag 23 september 2019

Vijf jaar Market&Grow, doorzie je markt en groei!

 foto: 5 jaar Market&Grow.


Vijf jaar Market & Grow, doorzie je markt en groei.

23 september 2014 gaat Bauke Paul Kramer van start met zijn nieuwe onderneming Market & Grow.
Marketingstrategie & coaching voor kwekers, met de inmiddels welbekende slogan “Doorzie je markt en groei”.
En die 5 jaar zijn omgevlogen. Met het vormgeven van een klantgerichte marketingaanpak voor kwekers van groene- en bloeiende planten, kwekers van tuinplanten en bloemenkwekers. In alle hoeken van het land.
Het in de markt zetten van genoemde aanpak gebeurt door coaching op je kwekerij, waarbij de focus op de eindklant centraal staat in relatie tot een optimaal rendement voor je bedrijf. Doelgerichte trajecten, want als kweker moet je in beweging blijven met je assortiment, met onderscheid, met kwaliteit, storytelling, duurzaamheid, consumenten en met trends. En je moet een open oor hebben voor de wensen van je directe afnemers. Zomaar een paar voorbeelden, waarmee Market & Grow een teler kan helpen met visie en uitvoer. Daarom staat de slogan “Doorzie je markt en groei” nog steeds als stevig huis.


 foto's: green is here to stay.


Laten we op wat items terugblikken…

Green is here to stay
In een tijdschrift werd de vraag gesteld of de huidige groentrend van voorbijgaande aard was of een blijvertje. Op pad langs diverse nieuwe groenprojecten in Amsterdam kwam Market&Grow erachter, dat we in een follow up fase zitten, dus “green is here to stay”.
De groene plantenmarkt heeft nog volop ontwikkeling door  te maken.
Meer en meer worden vanuit allerlei motieven door particulieren, overheid en bedrijven binnen- en buitenruimtes vergroend. Met allerlei initiatieven.
In deze verdere vergroening liggen kansen voor je eindproduct. Je groene plant als solitair object in een hip restaurant, tussen andere groene planten op een roomdivider in een designhotel of als onderdeel van het concept green walls.

 foto's:personal branding.
Personal branding
Als kweker zorg je ervoor dat je product van goede kwaliteit is, dat het efficiënt en duurzaam wordt geteeld en goed in de markt wordt gezet.
Maar…. meer en meer moet de kweker van bloemen en planten als producer optreden. Als een producer van de eigen “film” over product, trends, speerpunten en afzetmarkt.
Dat begint al met het onderzoek voor welke doelgroep je product geschikt is.
Als Market & Grow spreekt over de branding en dan met name de personal branding van het product, wat bedoel je dan? Wie is de teler? Wat maakt hij en waarom? Waar steekt hij zijn licht op? Duurzaam en waarmee onderscheiden? Welke styling? En als laatste waar is deze “film” te zien? En hoe ervaart de eindklant het? Want de consument is meer en meer geïnteresseerd in je verhaal!

 foto's: what about storytelling?


Features en storytelling….
Welke features voeg je dan toe aan je sierteeltproduct? Uit een gesprek met een styliste van tuincentra, merkte Market&Grow dat er veel valt te halen indien je product in een bepaalde sfeer of setting terecht komt. Voor de hipster in de stad betekent dat veel do it your self groen en eetbare planten. Voor talloze andere consumenten betekent het vooral gemak met hippe ideeën die ze zelf meteen thuis kunnen neerzetten.
De huidige consument wil het effect bereiken thuis, dat de styliste al heeft neergezet.
Zoals een tafel gegroepeerd op geur of een Japanse trendtafel met Oosters aandoende planten. Informatie is ook heel belangrijk. Veel mensen willen weten wat het sierteelt product is, hoe je het moet verzorgen en heel belangrijk, hoe het bijdraagt aan je eigen welbevinden. Kleuren, kleurcombinaties, aparte vormen, grootbladig of juist kleinbladig, van knopfase tot en met de bloei: de consument laat zich graag verrassen! En gedegen informatie bij je product helpt hen daarbij. Overigens kan dat volop digitaal!

 foto: plant & interieur


Zomaar drie voorbeelden uit 5 jaar Market & Grow, een schat aan ervaringen, die je als kweker kunt in zetten voor een beter rendement en het beantwoorden van de vraag van je eindklant. Market & Grow is je partner in marketingstrategie en coaching
Het kan niet genoeg gezegd worden: “Doorzie je markt en groei!”


zaterdag 15 december 2018

2018 in vogelvlucht...Market&Grow bezoekt regelmatig ketens in binnen - en buitenland

Het was een bijzonder jaar, 2018! 

Market&Grow ging het vijfde jaar in met ontwikkelen van marketingstrategieën voor kwekerijbedrijven. 
En met specifieke coaching bij de uitvoer van deze strategie. Met een gerichte aanpak de keten in en met focus op exporteurs, eindklanten en de consument. 
Market&Grow deed marktonderzoek en signaleerde trends en afzetkansen samen met kwekers en hun afnemers. Market&Grow adviseerde kwekers in hun specifieke aanpak richting de klant. Want goede klantaanpak bij de juiste afnemers, daar draait het om.
Doorzie je markt en groei, zoals altijd, met eigen beproefde Market&Grow methodes. 
Tijd om terug te kijken naar wat Bauke Kramer hierover vertelt in onderstaande quotes.

Herkent je klant je kernwaarden?

Positioneren vanuit je eigen kernwaarden.   

Bauke: “Elke kwekerij heeft kernwaarden. Dat zijn waarden die je als bedrijf hebt en hanteert. Het zijn je eigen waarden die je belangrijk vindt. En die zijn uniek, want die waarden zijn van jou. Market&Grow noemt dat eigenheid. En dat kun je ten gelde maken! Als je van deze waarden op de hoogte bent kun je ze inzetten naar je klant. Dat moet je gericht doen, aansluitend op waarden van je klant. Want ook je klant heeft eigen kernwaarden. Het is dus een kwestie van de goede dingen aan elkaar koppelen. Het wordt dan heel kansrijk om er gezamenlijk mee te promoten.”


Meer groen en duurzaamheid, in hotels bijvoorbeeld


Trends, duurzaamheid en het managen van verwachtingen.

Bauke: “Duurzaamheid, trends, verwachtingen van je klant. Wat wil de klant en wat heeft je product te bieden? Bij het in de markt zetten van je product komt tegenwoordig heel wat kijken.
Behalve de eerste vereiste van goede kwaliteit zijn er heel veel facetten aan je eindproduct. Hoe en waar wordt het uiteindelijk gepresenteerd en verkocht? Bij welke eindklanten kun je de beste kansen pakken? Extra kansen pak je als je product in een bepaalde sfeer of setting terecht komt. Een sfeer of setting die door gerichte samenwerking met je exporteur en je eindklant ontstaat. Dan ben je gezamenlijk bezig richting de winkelvloer. Welke aanschafsuggesties geeft bijvoorbeeld het tuincentrum of de bloemist? En hoe kun je het beste digitale promotie combineren met de activiteiten op de winkelvloer? Daarin kun je vanuit de kwekerij heel gericht meedenken. Zodat je opvalt. Zodat de consument extra gemotiveerd wordt om juist jouw product te kopen.”

Mooi voorbeeld van product, sfeer en setting 

Zorg voor onderscheid. In de afzetmarkt en door je klantaanpak.

Bauke: “Mijn ervaring is, dat het kwekers steeds duidelijker wordt onderscheidend te moeten zijn ten opzichte van anderen. En dat je als kweker moet weten wat je klant wil en waar kansrijke klanten zitten. Gericht marktonderzoek vanuit je kwekerij, kan enorm helpen om te komen tot een aanpak die je rendement verder verbetert. Je bouwt dan aan een eigen marketingaanpak die 1 op 1 past bij de wensen van de afnemer. Een aanpak die veel verder gaat dan het bieden van goed product.”


Market&Grow onderzoekt kritisch

Storytelling

Storytelling is een steeds belangrijker wordende component in de aanpak naar je klant. Het achtergrondverhaal van je product of je productlijn wordt steeds crucialer. Immers je moet opvallen tussen alle anderen. En je productlijn moet goed kunnen aansluiten bij de activiteiten op de winkelvloer. De consument wil beleving en heeft behoefte aan goede ideeën. Daarbij is het verwachtingspatroon van een consument in een tuincentrum weer heel anders dan bijvoorbeeld in een supermarkt of bij een bouwmarkt.

Ken je klant, maar zorg ook dat jouw verhaal aansluit bij de wensen van je klant.

Doorzie je markt en groei!
maandag 21 mei 2018

Privacybeleid


Market & Grow en kmexp.blogspot.nl vinden dat je altijd moet weten welke gegevens we van je verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Daarnaast willen we dat je zelf kan bepalen wat er met jouw gegevens gebeurt. Transparantie heeft voor ons  hoge prioriteit. Per 25 mei 2018 is er vernieuwde wetgeving van kracht op het gebied van gegevensbescherming. Daar passen we ons privacybeleid op aan, zodat je de beste beslissingen kunt nemen over de gegevens die je met ons deelt. 
Deze updates gaan op 25 mei 2018 in. Als je op of na die datum onze services gebruikt, ga je akkoord met deze wijzigingen. We raden je dit document helemaal te lezen. Dit zijn de belangrijkste updates in ons privacybeleid:

- Aandacht voor de mogelijkheden die we je bieden om zelf te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt
- Inzicht in en controle over hoe we jouw gegevens delen met derden
- Duidelijkheid over hoe we je gegevens delen om kwaad te voorkomen, de wet na te leven, het openbaar belang te dienen en te zorgen dat Market& Grow en kmexp.blogspot.nl veilige websites blijven waar iedereen welkom is.

Na lezing van de PDF tekst met het privacybeleid  kan je zelf aangeven welke gegevens we over je verzamelen en hoe we die gegevens mogen gebruiken. Je bepaalt uiteindelijk zelf of en hoe we jouw persoonsgegevens verwerken. Neem gerust contact op als je nog vragen hebt.
Bijlage tekst uit PDF privacyverklaring:
Privacyverklaring  van Market & Grow en kmexp.blogspot.nl


Market & Grow, gevestigd aan Wittgensteinlaan 282, 1062 KH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


Wittgensteinlaan 282, 1062 KH Amsterdam

+31 6 46234445

B.P. Kramer is de functionaris gegevensbescherming van Market & Grow. Hij is te bereiken via bauke.p.kramer@hotmail.com  of via bovenstaand telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Market & Grow verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten, in het kader van een gesloten overeenkomst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via een reactie of via het contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- onderzoeksresultaten voortkomend uit strategisch onderzoek

Dat kan zijn in geval van onderzoeksinterviews, coaching, rapportverwerking , aanvraag offerte, opdracht of een reactie op een door kmexp.blogspot.nl geschreven blog. Bekijk ook de vertrouwelijkheidsclausule, die wij hanteren m.b.t. de gegevens, die voortkomen uit overeenkomsten met onze klanten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bauke.p.kramer@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Market & Grow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- voor onderzoeksvragen
- u te kunnen laten reageren op blogs

Geautomatiseerde besluitvorming
Market & Grow neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Market  &  Grow) tussen zit. Market & Grow gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Blogger als tool voor blog, Windows Office 356 personal pakket, google mail en social media. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden getoond en correspondentie vindt alleen plaats tussen Market & Grow en zijn klanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Market &Grow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende:

-      Reacties op blogs worden altijd bewaard en blijven onder post staan.
-      Overeenkomsten met klanten worden altijd bewaard, net als de verkregen onderzoeksresultaten. Deze zijn niet in te zien voor derden, als gevolg van de vertrouwelijkheidsclausule.
-      Factuur- en betaalgegevens binnen de door de Belastingdienst gestelde termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Market & Grow deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Market & Grow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Market & Grow uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. En indien nodig om de overeengekomen opdracht uit te voeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Market & Grow gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Market & Grow gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Market & Grow en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bauke.p.kramer@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Market & Grow wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Market & Grow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bauke.p.kramer@hotmail.com

donderdag 3 mei 2018

Hoezo de webshop?

 foto:digitaal verkoopconcept kruiden.

Consumenten kopen steeds meer online in Nederland en daarbuiten.
En de groei is daar nog lang niet uit.
Logisch dus dat er steeds meer webshops voor consumenten komen.
Mooie voorbeelden vanuit de sierteelt zijn Greenlifestylestore, Plantje en Ogreen.
Het zijn voorbeelden van webshops die o.a. door exporteurs zijn opgezet, gericht op de consument.
Zomaar in de Bijenkorf staat het assortiment dat je kunt bestellen via Greenlifestylestore.
En je kunt erover lezen in VT Wonen.
En volop verkrijgbaar in hipsterwinkels in steden, staat assortiment van Ogreen.
Leuke trends, mooie achtergrondverhalen, blogs en sfeerfoto's: er is volop beleving en storytelling in deze webshops. Met vaak een koppeling naar de sociale media.
Ook kwekers zijn bezig met dit fenomeen. Ken je Plantsome?
Dit is een webshop van meerdere kwekers en is ook consumentgericht.
Wat dacht je van het snel groeiende Bloomon? En er is Sprinklr, gericht op de jonge stadsbewoner.
En zo kun je nog wel even doorgaan!

 foto: greenlifestyle store producten in Bijenkorf.

Er wordt al langer nagedacht over een andere ketenaanpak. En de groeiende rol van webshops is daarvan een mooi voorbeeld.
Met sfeer en beleving wordt de webshop steeds meer aanvullend op de traditionele winkel.
En door de snelle technische ontwikkeling, kun je vanuit je kwekerij steeds beter promoten op de webshop. En dat biedt kansen.

 foto: Ogreen in hippe winkel.


Laten we eens een uitstapje maken naar wijnen en olijfolie.
We gaan naar de webshop van Fattoria la Vialla. Dit is het oudste biologische wijnbedrijf van Italië en zij hanteren een heel eigen strategie.
Periodiek sturen zij een sfeervolle, mooie catalogus, gewoon nog papier!
Je wordt er letterlijk door opgeslokt in de sfeer van het traditionele Italië en je wordt deelgenoot gemaakt van hun kwaliteit en hun achtergrondverhaal. Je leert zowat hun familie kennen!
Maar vooral word je nieuwsgierig gemaakt naar hun webshop.
Met vaak een klein presentje erbij, bijvoorbeeld hun nieuwste olijfolie.
Fattoria La Vialla doet niet aan social media en ook niet aan acties. Via hun webshop kun je de heerlijkste biologische wijnen en andere producten bestellen. De producten staan dan enkele dagen later vanuit Italië voor de deur.

VT Wonen pakt het anders aan.
In het tijdschrift worden steeds allerlei producten in het zonnetje gezet die je op hun webshop kunt verkrijgen. VT Wonen richt er ter inspiratie huizen mee in.
Er is een strandpaviljoen dat door VT Wonen wordt gebruikt voor woonreportages en woonsuggesties, Ajuma Beach in Zandvoort.
Met uiteraard ook een koppeling naar de webshop.
Dit laatste paviljoen trekt precies de goede doelgroep, jonge vrouwen, die ook niet nalaten hun social media in te zetten om hun stijl te delen.
Beleving, storytelling en inspiratie: het maakt je webshop interactief.

 foto: samenwerking design
groen met webshop van made.com

Zalando, Bol.com, FonQ, we kennen ze allemaal.
Het zijn webshops met breed assortiment. En juist bij deze webshops staat steeds meer beleving en storytelling centraal. En als mooie ontwikkeling zie je dan toch weer de koppeling met de fysieke winkel. Of in het geval van van Bol.com door loyaliteitsprogramma’s, waarmee je producten kunt winnen of sparen.
Een webshop is een handige tool, waarmee je als kweker je product in het zonnetje kunt zetten bij de consument. Van verzorgingstips voor je groene plant via de hipste boeketten bloemen tot en met heuse stylingsvoorstellen.

 foto: Bijenkorf Amsterdam


Kijk eens kritisch en zie wat je kunt toevoegen...

Doorzie je markt en groei!

zondag 9 juli 2017

Green is here to stay!

Onlangs werd in een tijdschrift de vraag gesteld of de huidige groentrend van voorbijgaande aard was of een blijvertje. 
Op pad langs diverse nieuwe groenprojecten in o.a. Amsterdam kwam Market&Grow erachter, dat “green is here to stay” en  nog een hele ontwikkeling heeft door  te maken. 
Welkom bij alweer een nieuw hip hotel in de stad

Meer en meer worden vanuit allerlei motieven door particulieren, overheid en bedrijven binnen- en buitenruimtes vergroend. Met allerlei initiatieven.

binnen en buiten vormen een geheel

Aan deze vergroening liggen milieu- en frisse luchtmotieven ten grondslag, maar ook blijkt meer en meer dat het in een groene ruimte goed wonen, werken en vertoeven is. Groen maakt mensen toegankelijker en geeft een vorm van welbehagen.loungen in het groen
Eén van de meest in het oog springende vormen van groen in de hedendaagse openbare ruimte is de zogenaamde green wall. Je ziet hem in overheidsgebouwen, in hotels en zelfs in winkels. Op maat gemaakte muren, die weinig verzorging nodig hebben, de lucht zuiveren en heel veel sfeer geven. In de maatwerk kleurschakeringen, die de afnemer wil. Momenteel veelal groen, maar de eerste nuances zijn al gesignaleerd.

Hangplanten als welkom
Ook hangplanten als plafonddecoratie bij een entree of zoals in het nieuwe deel van het Amsterdamse CS geven een extra groene dimensie aan de anders zo als koel ervaren ruimtes. Zo wordt de lobby van een internationaal hotel behalve een wachtruimte ook een aantrekkelijke verblijfsruimte voor gasten en buurtbewoners, zeker als er op vrijdag tussen het groen kan worden geborreld, gegeten en gedanst.

buitenste binnen 

In deze vergroening liggen veel kansen. 
Jouw assortiment als solitair object in een hip restaurant, tussen andere groene planten op een roomdivider in een designhotel of als onderdeel van het concept green walls... 
We staan pas aan het begin van de vergroening.

Doorzie je markt en groei!maandag 15 mei 2017

Extra's in het middensegment.


Duurzaamheid, trends, verwachtingen van je klant. Wat wil de klant en wat heeft je product te bieden? 
Bij het in de markt zetten van je product komt tegenwoordig heel wat kijken. Behalve de eerste vereiste van goede kwaliteit zijn er heel veel facetten aan je eindproduct. Hoe en waar wordt het uiteindelijk gepresenteerd en verkocht? Welke aanschafsuggesties geeft bijvoorbeeld het tuincentrum of de bloemist? 
Ga je als kweker voor middle of the road of mik je met je product op het lagere dan wel hogere verkoopsegment? 
Want met name in dat middensegment wordt de vraag van de consument steeds explicieter. De ene klant wil graag extra informatie bij de plant, de ander wil meer weten over luchtzuivering. En een derde klant gaat gewoon voor geur en kleur. Allemaal aandachtspunten voor je kwekerij.


Laten we inzoomen op het middensegment. Zoals bekend heeft dit afzetsegment de laatste jaren veel te verduren gehad, zowel binnen als buiten de sierteelt. 
Klanten worden steeds veeleisender en het aanbod wordt soms juist algemener. Klanten maken dan vooral een prijsafweging. 
Het middensegment kun je juist kansrijker bedienen door extra features.

Welke features voeg je dan toe aan je sierteeltproduct? 
Uit een gesprek met een styliste van een tuincentrum merkte Market&Grow, dat er nog heel veel valt te halen.Voorwaarde is wel dat je product in een bepaalde sfeer of setting terecht komt. 
Voor de hipster in de stad betekent dat veel do it your self groen en eetbare planten, voor de meer traditionele klant vaak ideeën, die ze zelf thuis kunnen neerzetten of namaken.
Een  aspect om rekening mee te houden. 


Veel huidige consumenten willen thuis hetzelfde effect bereiken, als dat de stylist in de winkel heeft neergezet.
Zoals een tafel gegroepeerd op geur of een Japanse trendtafel met Oosters aandoende planten. 
Zo werd bij een meubelmerk uit het Londense middensegment een trendy arrangeur gevraagd iets extra's met groen te doen. Iets dat goed bij de wensen van hun doelgroep in de nieuwe winkel past. En dat leidde tot een mooi resultaat met meerwaarde en beleving gericht op het middensegment.
Informatie is ook heel belangrijk. Veel mensen willen weten wat het sierteelt product is, hoe het is te verzorgen en heel belangrijk hoe het bijdraagt aan hun eigen welbevinden. Groene walls en luchtzuiverende planten dragen hier hun steentje aan bij. En de consument wil graag zelf aan de slag. Gedegen informatie over je product helpt je klant daarbij.Ten slot blijft ook de kleur heel belangrijk. Veel consumenten willen bloemen  en planten als verlengstuk van hun interieur en lifestyle. Een mooi wild bloemstuk als aandachttrekker, met retro vaas en al. Mooie settings en suggesties dragen bij aan de kooplust. Net dat tikje meer binnen het middensegment.  Daar gaat het toch om.Doorzie je markt en groei!donderdag 2 maart 2017

Bloemen en meer dan bloemen…


 foto: hip boeket. 


Bloemen en meer dan bloemen… Het voorjaar is in aantocht, tijd voor bloemen en trends op dit blog!

De lente is de tijd van veel specifieke momenten die om bloemen vragen. We kennen allemaal de Internationale Vrouwendag, Pasen, secretaressedag en de verschillende Moederdagen in Europa. Maar hoe zorg je ervoor dat je opvalt voor je klant en hoe haak je als bloemenkweker aan bij de trends? Al jaren is het een bekend fenomeen, dat de mono-boeketten vooral terug te zien zijn bij de grootschalige retail, de supers. Voor dat segment prima, vaak met een prijsfocus.

foto: bloemen in vaasjes ©draadenpraat.nl

Maar opvallen doe je met je assortiment, door gerichter in te haken op de wensen van vanuit de consumenten en vanuit de trends. De hedendaagse consument houdt van wilde boeketten met diverse bloemvormen. In grote vazen. Of…aparte bloemen gegroepeerd in kleine vaasjes.  Bloemen zijn een object in je interieur geworden. Dat is wat je terugziet als je een rondje maakt langs diverse  hippe adressen in Amsterdam en andere grote steden. 

 foto; boeket als interieurobject ©differentshapes.com


Een groeiend aantal winkels gaat samenwerking aan met organisaties die assortiment rechtstreeks van de kweker betrekken en dit heel fors promoten. Een mooi voorbeeld daarvan is KAS Vers Geplukt.
Steeds meer bloemisten maken hippe boeketten op maat en bieden deze aan via de social media. Mooie  voorbeelden zijn er van bloemisten, waar consumenten zich met een vaas kunnen melden en deze naar wens wordt gevuld. Voor een vast abonnementsbedrag  per maand!      
Samenwerking in de keten en voorbeelden van samenwerking met je eigen consument, hoe mooi is dat? Daarop kun je als kweker slim inhaken. Door mee te denken met trendy assortimentssuggesties en tips, te beginnen vanuit je eigen assortiment met promotie bijvoorbeeld op de sociale media. En deze promotie vervolgens gericht aan te bieden aan je afnemers in de keten, als onderdeel van je assortimentsaanbod.

 foto: abonnement boeket ©hip&crea.nl


Zijn we meteen beland bij de abonnementen. Meer en meer kiezen consumenten voor een vast abonnement. Zo ben je als consument verzekerd van elke week (of elke twee weken) een vers boeket. Een boeket dat precies voldoet aan je eigen wensen. Deze trend waait niet snel over. Zeker als je het aspect van duurzaamheid erbij betrekt. Want behalve mooie bloemen vinden consumenten ook duurzaamheid erg belangrijk. Mooie kans dus om te communiceren over jouw aanpak van een duurzamer teelt, minder afvalstromen, watergebruik, hergebruik van restwarmte, etc.

 foto: poedertinten in koperen bad bij vintage store.


Kleuren worden belangrijker, dit jaar zien we poedertinten en veel groen in het interieur. De ene consument zal graag  zijn of haar huis opfleuren met een gemengd boeket. De ander gaat voor een monochroom boeket van dezelfde bloemen in een bepaalde bloeivorm. Allemaal ideeën die je kunt communiceren als aanschafsuggestie met je assortiment. Zet het daarom alvast op de foto in deze trendy setting!  Handig bruikbaar ook op webshops, die steeds meer kansen bieden om gericht te promoten. En daarmee val je op. Klanten kunnen erop taggen, bijvoorbeeld.
En tot slot de houdbaarheid. Steeds meer bedrijven vermelden al de houdbaarheid van de bloemen en geven houdbaarheidsgarantie af. Dit is een sterke trigger voor de afnemer, immers voor de consument is dit belangrijk om te weten. Hoever kun je gaan richting je klant?

Allemaal interessante onderwerpen, waarmee je als kweker je bloemen in het voorjaarszonnetje kunt zetten bij de consument. Waarom niet? Het voorjaar komt eraan!


 foto: happy lentekleuren ©droomhome.nl

Doorzie je markt en groei!